παράδοση στο χώρο σας
Eγκαταστάσεις της Novoxyl

Εγκαταστάσεις

Πάγκοι Eltop Κατ.3

375 AR+

375 AR+

Κωδικός: 375

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

3001 GLOSS

3001 GLOSS

Κωδικός: 3001

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 30mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 159.98

€ 180.97 

€ 256.62

3004 GLOSS

3004 GLOSS

Κωδικός: 3004

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 30mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 159.98

€ 180.97 

€ 256.62

3008 GLOSS

3008 GLOSS

Κωδικός: 3008

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 30mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 159.98

€ 180.97 

€ 256.62

3306 GLOSS

3306 GLOSS

Κωδικός: 3306

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

3308 GLOSS

3308 GLOSS

Κωδικός: 3308

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

3310 GLOSS

3310 GLOSS

Κωδικός: 3310

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

3314 AR+

3314 AR+

Κωδικός: 3314

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ειδικών διαστάσεων πάγκων, τερματικών και ενωτικών 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων
ar-logo 1

3426 AR+ 180fx

3426 AR+ 180fx

Κωδικός: 3426

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

3458 AR+ 180fx

3458 AR+ 180fx

Κωδικός: 3458

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3600 x 600 x 30mm Ανθυγρός

3600 x 600 x 40mm Ανθυγρός

4100 x 600 x 60mm Ανθυγρός

 € 140.47

€ 158.90 

€ 225.32

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα