παράδοση στο χώρο σας
Eγκαταστάσεις της Novoxyl

Εγκαταστάσεις

Πάγκοι Egger

W980 ST2 PLATINUM WHITE

W980 ST2 PLATINUM WHITE

Κωδικός: W980 ST2

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 € 98.87

€ 115.78 

€ 232.28

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

U222 ST15 CREMA

U222 ST15 CREMA

Κωδικός: U222 ST15

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 -

€ 115.78 

€ 232.28

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

U321 ST15 RED

U321 ST15 RED

Κωδικός: U321 ST15

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 -

€ 150.38 

-

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

U775 ST15 WHITE GREY

U775 ST15 WHITE GREY

Κωδικός: U775 ST15

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 -

€ 150.38 

€ 302.88

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

H1145 ST10 NATURAL BARDOLINO OAK

H1145 ST10 NATURAL BARDOLINO OAK

Κωδικός: H1145 ST10

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 € 98.87

-

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

H3012 ST22 COCO BOLO

H3012 ST22 COCO BOLO

Κωδικός: H3012 ST22

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 € 98.87

-

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

H3704 ST15 TOBACCO AIDA WALNUT

H3704 ST15 TOBACCO AIDA WALNUT

Κωδικός: H3704 ST15

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 € 98.87

€ 232.28

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

F041 ST70 SONORA WHITE

F041 ST70 SONORA WHITE

Κωδικός: F041 ST70

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 € 98.87

-

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

F104 ST2 LATINA MARBLE

F104 ST2 LATINA MARBLE

Κωδικός: F104 ST2

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 -

€ 115.78 

€ 232.28

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

F147 ST82 VALENTINO GREY

F147 ST82 VALENTINO GREY

Κωδικός: F147 ST82

Διαθέσιμες διαστάσεις:

4100 x 600 x 38mm Απλός

4100 x 600 x 38mm Ανθυγρός

4100 x 800 x 38mm Ανθυγρός

 -

€ 115.78 

€ 232.28

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  εργασιών πάγκων

 

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα