παράδοση στο χώρο σας
Eγκαταστάσεις της Novoxyl

Εγκαταστάσεις

Μελαμίνες Intertop

2744 MATRIX

2744 MATRIX

Κωδικός: 2744

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

2917 MATRIX

2917 MATRIX

Κωδικός: 2917

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6370 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6370 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6370

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6380 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6380 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6380

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6608 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6608 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6608

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6609 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6609 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6609

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6610 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6610 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6610

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6678 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6678 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6678

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6914 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6914 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6914

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

6915 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

6915 MATRIX ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδικός: 6915

Διαθέσιμες διαστάσεις:

3660 x 1830 x 08mm

3660 x 1830 x 18mm

3660 x 1830 x 25mm

 € 60.22

€ 80.31

€ 111.52

 Οι φωτογραφίες ενδέχεται να μην μπορούν να αποδώσουν πιστά τη χρωματική απεικόνιση των προϊόντων

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα