παράδοση στο χώρο σας
Eγκαταστάσεις της Novoxyl

Εγκαταστάσεις

Προϊόντα Προϊόντα Καδρόνια - Μαδέρια - Τάβλες

Καδρόνια - Μαδέρια - Τάβλες

Καδρόνι Ελάτης

Καδρόνι Ελάτης

Διαθέσιμες διαστάσεις:

€ 3,78  / τεμάχιο

€ 4,88  / τεμάχιο

 
Τιμές με ΦΠΑ 23%

€ 6,95  / τεμάχιο

 

 

Μαδέρι Ελάτης

Μαδέρι Ελάτης

Διαθέσιμες διαστάσεις:

 25x260 x 4000 (mm)  απλάνιστο:       € 15,97  / τεμάχιο 

 48x250 x 4000 (mm)  απλάνιστο:       € 29,56  / τεμάχιο 

 

πλάνισμα:       € 5,00  / τεμάχιο 

Τιμές με ΦΠΑ 23%

Τάβλα Ελάτης

Τάβλα Ελάτης

Διαθέσιμες διαστάσεις:

 

22x100 x 4000 (mm)  απλάνιστη:

19x120x 4500 (mm) πλανισμένη:

19x  95 x 4000 (mm) πλανισμένη:

 τιμές με ΦΠΑ 23%

 

€ 5,28  / τεμάχιο

€ 7,92  / τεμάχιο 

€ 6,13  / τεμάχιο 

 

 

 

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα