παράδοση στο χώρο σας
Eγκαταστάσεις της Novoxyl

Εγκαταστάσεις

OSB

OSB

OSB

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB εσωτερικές επενδύσεις

OSB εσωτερικές επενδύσεις

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB τραπέζι

OSB τραπέζι

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB τραπέζι

OSB τραπέζι

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB εσωτερικές επενδύσεις

OSB εσωτερικές επενδύσεις

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB εσωτερικές επενδύσεις

OSB εσωτερικές επενδύσεις

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB σε ράφια

OSB σε ράφια

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB σε Έπιπλο

OSB σε Έπιπλο

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB σε Έπιπλο

OSB σε Έπιπλο

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

 

OSB σε Έπιπλο

OSB σε Έπιπλο

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 17,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 20,19  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  15 mm = € 27,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 32,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 42,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

 

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα