παράδοση στο χώρο σας
Eγκαταστάσεις της Novoxyl

Εγκαταστάσεις

OSB

OSB

OSB

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

Κόστος τεμαχισμού

OSB εσωτερικές επενδύσεις

OSB εσωτερικές επενδύσεις

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB τραπέζι

OSB τραπέζι

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB τραπέζι

OSB τραπέζι

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB εσωτερικές επενδύσεις

OSB εσωτερικές επενδύσεις

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB εσωτερικές επενδύσεις

OSB εσωτερικές επενδύσεις

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB σε ράφια

OSB σε ράφια

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB σε Έπιπλο

OSB σε Έπιπλο

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

OSB σε Έπιπλο

OSB σε Έπιπλο

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

OSB σε Έπιπλο

OSB σε Έπιπλο

Διαθέσιμες διαστάσεις:

Τιμές φύλλου με ΦΠΑ 23%

πάχος  09 mm = € 14,71  κατά παραγγελία

πάχος  10 mm = € 18,16  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  11 mm = € 17,98  κατά παραγγελία

πάχος  15 mm = € 24,51  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  18 mm = € 29,42  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

πάχος  22 mm = € 38,05  (2500x1250 mm OSB 3) υπάρχει σε απόθεμα

 

 

Εμφάνιση προϊόντων ανα σελίδα